partner programma

Partnerprogramma Kamiel & Co

- Het partnerprogramma van www.kamielenco.be is enkel van toepassing in de webshop. Het opgebouwde tegoed is ook enkel te gebruiken voor bestellingen die via de webshop gebeuren.

- Als partner van www.kamielenco.be krijgt u een vergoeding voor geregistreerde klanten (emailadressen), die u aanbrengt. Een klant wordt als geregistreerd beschouwd, als hij ingaat op de uitnodiging om een account aan te maken op onze webshop. De geregistreerde klanten worden aangegeven in het overzicht van uw partnerprogramma.

- Als partner krijgt u een percentage op de bestellingen die de door u aangebrachte klanten plaatsen in onze webshop. Het percentage wordt steeds berekend op het eindtotaal van de bestelling wat verminderd wordt met de verzendkosten voor deze bestelling.

- www.kamielenco.be behoudt zich het recht

dit zonder de partners van het programma eerst op de hoogte brengen.

- Het partnerprogramma is enkel actief voor een partner, wanneer deze aangegeven heeft dat hij akkoord gaat met de door www.kamielenco.be opgestelde gebruiksvoorwaarden.

- www.kamielenco.be behoudt zich het recht van het partnerprogramma (tijdelijk) of definitief stop te zetten.

- Bij misbruik van welke aard dan ook van het door ons aangeboden systeem, behoudt www.kamielenco.be zich het recht de partner die het systeem misbruikte, onmiddellijk uit het partnerprogramma te weren. De opgebouwde tegoeden van deze partner worden dan als verloren beschouwd.

- De partner is verantwoordelijk voor het beheer van de door hem of haar aangebrachte klanten. Het verwijderen van een aangebrachte klant, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de partner en is niet te herstellen.

- Het opgebouwde tegoed is niet cumuleerbaar met andere kortingen die zijn toegekend aan de partner in de webshop van www.kamielenco.be. De partner maakt de keuze om zijn opgebouwde tegoed of een andere toegekende korting te gebruiken voor een bestelling.

- Bij de annulatie van de bestelling, om welke reden dan ook, door de partner of door www.kamielenco.be, zijn de tegoeden die gebruikt zijn voor dit order verloren. De tegoeden worden niet meer terug aan het totale tegoed toegevoegd.

- www.kamielenco.be is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van het partnerprogramma door technische problemen in de webshop of de hosting van de webshop.