Privacy Policy

Privacy Policy

KAMIELENCO.BE hecht veel belang aan je privacy. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst hebben we persoonsgegevens van je nodig. Je moet er dan op kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met je gegevens. Hoe we dat doen kan je lezen in deze privacy policy.

De privacy policy is van toepassing voor de website www.kamielenco.be beheert door Kamiel & Co BVBA (wij), Kapelstraat 89, 3590 Diepenbeek, België met ondernemingsnummer 0478 148 830. Door gebruik te maken van deze websites aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacy policy. Wij kunnen deze privacy policy elk moment wijzigigen. Daarom is het raadzaam om deze policy regelmatig even na te lezen.

Welke gegevens verzamelen we?

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Voor de verwerking van je persoonsgegevens beroepen we ons op je toestemming en/of op de noodzaak voor het correct kunnen af handelen van je bestelling, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardig belang.

Delen we je persoonsgegevens met derden?

We verkopen je gegevens niet aan derden!

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals je ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Kamiel & Co bvba, Kapelstraat 89, 3590 Diepenbeek, België of naar info@kamielenco.be

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Kamiel & Co BVBA, Kapelstraat 89, 3590 Diepenbeek, België of naar info@kamielenco.be

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Kamiel & Co BVBA, Kapelstraat 89, 3590 Diepenbeek, België of naar info@kamielenco.be

Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan info@kamielenco.be Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

KAMIELENCO.BE nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data. Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien je verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jouw verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

E-mail: info@kamielenco.be

telnr: +3211236100

Kan ik makkelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief?

Wij versturen onze nieuwsbrieven met Sendtex. Je e-mailadres en ev. naam en voornaam worden hier opgeslagen. Sendtex beveiligt uw data en respecteert uw privacy.
Onderaan elke nieuwsbrief staat een uitschrijflink, je kan hiervan gebruik maken indien je onze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer of het interne geheugen van je toestel geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De meeste internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van die cookies om de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Je kan dan wel niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen: 17/05/2018